ยืนยันการชำระค่าบริการ

ประเภทบริการที่ท่านสั่งซื้อจาก 4TopHost :
เพียง 3 ขั้นตอนก็ใช้งานได้ทันที วิธีการชำระค่าบริการแบบง่ายๆ ขั้นตอนที่ 1. เลือกใช้บริการและทำการสั่งซื้อ ขั้นตอนที่ 2. ชำระค่าบริการและทำการยืนยัน ขั้นตอนที่ 3. รับรหัสผ่านเข้าใช้บริการได้ทันที
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าบริการ
  • แจ้งผลยืนยันและข้อมูลการเปิดใช้บริการทางอีเมล์