เกี่ยวกับเรา

4TopHost โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้าน server, network และ programmers มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ web hosting มาตรฐานสากลแก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและลูกค้าชาวต่างประเทศทั่วโลก

โดยเรามี datacenter ตั้งอยู่ในเมือง Dallas รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงสร้างของ datacenter เราประกอบด้วย อุปกรณ์ในการบริหารโครงข่ายมาตราฐานจาก Cisco เชื่อมต่อกับเครื่อง Dell servers ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้าทั้งหมดด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบ datacenter ที่เน้นหนักสุดยอดในเรื่องของความเร็ว ความปลอดภัย และความเสถียรมั่นคงในการทำให้เว็บไซต์ของลูกค้า 4TopHost มีค่าสถานะการเชื่อมต่อออนไลน์ได้สูงสุดถึง 99.99% ตลอดเวลา

4TopHost มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือ หรือบุคคลากร ที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน 4TopHost มีจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน โดยมีบริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม, Shared Hosting และ Reseller ทำให้บริษัทสามารถให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ web hosting ได้ในทุกรูปแบบ ในราคาที่น่าพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าอย่างครบวงจร

4TopHost เป็นผู้ให้บริการ web hosting ที่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ personal web site จนถึงลูกค้า corporate web site ที่ต้องการระบบ web hosting ที่มีคุณสมบัติสูงสุดตามระดับสากล