จดทะเบียนโดเมนเนม

ตรวจสอบชื่อโดเมนแบบง่าย | ตรวจสอบหลายชื่อพร้อมกัน | โอนย้ายโดเมนหลายชื่อในครั้งเดียว

ท่านสามารถโอนย้ายโดเมนหลายชื่อของท่านมาที่นี่ โปรดพิมพ์ชื่อโดเมนของท่านด้านล่าง, 1 บรรทัดต่อ 1 ชื่อโดเมน โดยไม่ต้องพิมพ์ www. หรือ http:// หน้าชื่อ


   

ราคาค่าจดทะเบียนโดเมน

นามสกุลจดขั้นต่ำ (ปี)จดทะเบียนย้ายต่ออายุ
.com1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.net1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.org1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.info1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.biz1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD