จดทะเบียนโดเมนเนม

ตรวจสอบชื่อโดเมนแบบง่าย | ตรวจสอบหลายชื่อพร้อมกัน | โอนย้ายโดเมนหลายชื่อในครั้งเดียว

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อโดเมนหลายชื่อพร้อมกันได้มากถึง 20 โดเมนต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง ให้ใส่ชื่อโดเมนที่ช่องด้านล่างโดยเว้น 1 บรรทัดต่อ 1 โดเมน โดย ไม่ต้อง พิมพ์ www. หรือ http:// หน้าชื่อโดเมน


   

ราคาค่าจดทะเบียนโดเมน

นามสกุลจดขั้นต่ำ (ปี)จดทะเบียนย้ายต่ออายุ
.com1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.net1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.org1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.info1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD
.biz1$14.00 USD$14.00 USD$14.00 USD